Privacybeleid

Website
Dit is de website van:

Masije VOF
Ons bedrijfs & postadres is Midstraat 89, 8501 AG Joure
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 52670228
Ons B.T.W.-nummer is NL850445171B01.
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website;
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciele doeleinden.
Cookies
Op deze site gebruiken we geen cookies

Partnerschappen
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Overdracht gegevens
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieen die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
Contact aangaande privacybeleid
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
- Per email: info@masije.nl
- Per brief: Masije VOF, Midstraat 89, 8501 AG Joure
Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.
Geen reclamedrukwerk/telefoontjes ontvangen
Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciele telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl

Consumenteninformatie
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Overig
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres